***** WYDZIAŁ *****

Zarządzania

***** KATEDRA *****

Zarządzania Strategicznego

***** CELE KOŁA *****

Głównym celem KNMJ jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim. Cele koła realizowane są poprzez prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania jakością, sesje i konferencje naukowe, seminaria wewnętrzne, obozy studenckie,warsztaty naukowe oraz współprace z jednostkami pozarządowymi.